ติดต่อเรา

 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา  ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  56000                 โทรศัพท์ 054-449515-6