ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียด:
ประกาศ ณ วันที่:
รายละเอียด:
ประกาศ ณ วันที่:
รายละเอียด:
ประกาศ ณ วันที่:
รายละเอียด:
ประกาศ ณ วันที่:
รายละเอียด:
ประกาศ ณ วันที่:
รายละเอียด:

 จังหวัดพะเยา จัดกาแฟยามเช้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์และร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดและเอกชน ซึ่งจะช่วยเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ โดยส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ เดือนละ 1 ครั้ง โดยในเดือนมีนาคม 2556 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพในการจัดกาแฟยามเช้า เมื่อวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาทุกภาคส่วนร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่:
รายละเอียด:
ประกาศ ณ วันที่:
รายละเอียด:

ตำแหนงานว่างในจังหวัดพะเยา
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553
ที่ ชื่อสถานประกอบการ   เพศ    จำ นวน อายุ /ปี การ ศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขและสวัสดิการ  วันที่    รับแจ้ง
1 หจก.ศิริวราห์ภรณ์  1.พนง.ขาย ช/ญ 2 18-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 4,500 บ/ด ทำงานเป็นกะได้ 28-ม.ค.-53
  (เซเว่นริมก๊วาน) ต.รอบเวียง           กะที่ 1 07.30 -16.30 น.  
  อ.เมือง จ.พะเยา           กะที่ 2 13.00-23.00 น.  
  โทร.083-6883157           กะที่ 3 22.00 - 08.00 น.  
                มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  
              มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์  
                   
2 โรงเรียนกวดวิชาวรศาสตร์ 1. ครูภาษาอังกฤษ 1 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 7,000 บ/ด ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 1-ก.พ.-53
  111-113 ต.เวียง       อังกฤษ   หากผ่านทดลองงานจะปรับค่าจ้างขึ้นให้  
  อ.เมือง จ.พะเยา           ทดลองงาน 4 เดือน ต้องมีข้าราชการค้ำ 1 คน  
  โทร.054-485744           ใช้เงินค้ำประกัน 5,000 บาท  
              ช่วงเวลาทำงาน จันทร์ - พฤหัส 10.00-19.00 น.  
              วันเสาร์ - อาทิตย์ 08.00-17.00 น.  
              หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน  
    2. แม่บ้าน 1 25-50 ปี ม.6 ขึ้นไป 4,500 บาท ทดลองงาน 4 เดือน   
              เงินค้ำประกัน 1,000 บาท  
              ช่วงเวลาทำงาน 10.00-19.00 น.  
              หยุด 2 วันต่อ 1 เดือน  
                   
3 พิพัฒน์พงษ์วิศวกรรม 1.โฟร์แมน 2 25-35 ปี ปวส-ป.ตรี 8,500 บ/ด ทำงานที่ จ.นครสวรรค์ มีที่ฟักฟรี  
  (รับเหมาก่อสร้าง)        ก่อสร้าง   สามารถทำงานต่างจังหวัดได้  
  125 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ           ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น.  
  จ.พะเยา โทร.081-0338866           หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน  
                 
    2.วิศวกรโยธา 1 25-35 ปี ป.ตรี 12,000 บ/ด มีใบ กว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
          วิศวโยธา   ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้  
              ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น.  
              หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน  
                   
4 ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท พะเยา 1.พนง.ขายประจำ 1 20-30 ปี ป.6 ขึ้นไป 190 บ/ว คอมมิสชั่น โอที มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน  
  (จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์) ร้าน         ทดลองงาน 1 เดือน ชุดฟอร์มฟรี  
  17/2 ถ.รอบเวียง ต.เวียง           มีความรู้ด้านคอมฯ หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน  
  อ.เมือง จ.พะเยา           ช่วงเวลาทำงาน 08.30-18.00 น.  
  โทร.054-484324              
    2.พนง.ขับรถส่งของ 1 20-30 ปี ป.6 ขึ้นไป 190 บ/ว คอมมิสชั่น โอที มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน  
              ทดลองงาน 1 เดือน ชุดฟอร์มฟรี  
              มีความรู้ด้านคอมฯ หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน  
                ช่วงเวลาทำงาน 08.30-18.00 น.  
5 จ.การช่าง (เชื่อมอ๊อกเหล็ก) 1.ช่างเชื่อม 6 20-35 ปี ป.4 ขึ้นไป 180-300 บ/ว ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์  
  20/1 ถ.พหลโยธิน   ต.แม่ต๋ำ             โอที ชม ละ 30 บาท  
  อ.เมือง จ.พะเยา             ทดลองงาน 3 เดือน  
  โทร.081-7966232           ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น.  
                หยุดวันอาทิตย์  
                   
6 บ.แอกโกรออน จำกัด 1.ธุรการ 1 22-35 ปี ป.ตรี 7,000 บ/ด สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ใช้คอมพิวเตอร์ได้  
  (แปรรูปผลผลิตการเกษตร)       ทุกสาขา   มีใบขับขี่รถยนต์ ทำงานด้านเอกสาร  
  124 ม.1 ถ.พหลโยธิน           ที่พักฟรี สามารถเดินทางไป ตจวได้  
  ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา           ทดลองงาน 3 เดือน หยุดทุกวันอาทิตย์  
  โทร.054-428507             ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น.  
                   
7 ไทยพารากอนคอนสตรอชั่น 1.พนง.ธุรการ 1 20-35 ปวส.-ป.ตรี 7,500 บ/ด ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น.  
  (รับเหมาก่อสร้าง)       ทุกสาขา   หยุดวันอาทิตย์  
  มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา              
  ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา              
  โทร.089-5611155              
                 
                   
8 บริษัทพัฒนสินลิสซิ่ง (CPL)จำกัด 1.พนง.ตลาด 1 22-35 ปี ปวส.ขึ้นไป 10,000 บ/ด มีรถยนต์เป็นของตนเอง รู้จักเส้นทางในพื้นที่  
  (เช่าซื้อรถยนต์มือสองทุกชนิด)           มีประสบการณ์ด้านการทำสินเชื่อรถยนต์  
  286/24 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ           มือสอง จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ  
  อ.เมือง จ.พะเยา                 
  โทร.054-412878              
                   

ประกาศ ณ วันที่: