ประกาศจ.พะเยา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

 

ประกาศจังหวัดพะเยา จ้างเหมาบริการ

 

ประกาศ เช่าอาคาร

 

ภาพข่าว: 

ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศ จ้างเอกชนประเภทบุคคล เพื่อปฎิบัติงานทำความสะอาดสนง.แรงงานจังหวัดพะเยา 2563

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนประเภทบุคคล เพื่อปฎิบัติงานทำความสะอาดสนง.แรงงานจังหวัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสนง.แรงงานจ.พะเยา 2563

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสนง.แรงงานจ.พะเยา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 2563

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศ การเช่าอาคารสนง.เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจ.พะเยา 2563

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าอาคารสนง.เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจ.พะเยา

โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

 

ประกาศเชิดชูบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม 2562

 

                                        ประกาศเชิดชูบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม

ภาพข่าว: 
Syndicate content