จุลสารข่าวแรงงาน ฉบับ เดือน มกราคม 2561

จุลสารข่าวแรงงานฉบับที่ 2 เดือน มกราคม 2561  สามารถเปิดดูและดาว์นโหลดได้ตามลิงค์นี้ครับ >>>>sites/phayao.mol.go.th/files/ggh.pdf