จุลสารข่าวแรงงาน ฉบับ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

 

จุลสารข่าวแรงงานฉบับที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2561  สามารถเปิดดูและดาว์นโหลดได้ตามลิงค์นี้ครับ >>>>sites/phayao.mol.go.th/files/12.pdf