จุลสารข่าวแรงงาน ฉบับ เดือน มีนาคม 2561

 จุลสารข่าวแรงงานฉบับที่ 4 เดือน มีนาคม2561  สามารถเปิดดูและดาว์นโหลดได้ตามลิงค์นี้ครับ >>>>sites/phayao.mol.go.th/files/2.pdf