สรจ.พะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ

 

 

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น.

นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาwww.facebook.com/photo.php