ประกาศ การเช่าอาคารสนง.เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจ.พะเยา 2563

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าอาคารสนง.เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจ.พะเยา

โดยเฉพาะวิธีเจาะจง