ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 2563

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง