ประกาศ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสนง.แรงงานจ.พะเยา 2563

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสนง.แรงงานจ.พะเยา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง