ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง