ที่อยู่สำนักงาน

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)   ชั้น 1  ตำบลบ้านต๋อม   อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000

 

 

โทรศัพท์      0-5444-9515-6

สื่อสาร มท.  26751

โทรสาร        0-5444-9515-6

 

E-mail phayaomol@gmail.com