จุลสารข่าวแรงงาน ฉบับ เดือน สิงหาคม 2560

 

   จุลสารข่าวแรงงานฉบับที่ 9 เดือน สิงหาคม 2560  สามารถเปิดดูและดาว์นโหลดได้ตามลิงค์นี้ครับ >>>> sites/phayao.mol.go.th/files/g5_1.pdf