จุลสารข่าวแรงงาน ฉบับ เดือน กันยายน 2560

 

จุลสารข่าวแรงงานฉบับที่ 10 เดือน กันยายน 2560  สามารถเปิดดูและดาว์นโหลดได้ตามลิงค์นี้ครับ >>>> sites/phayao.mol.go.th/files/g8_0.pdf