ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  

 

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม

จ้างเหมาผลิตจุลสารข่าวแรงงาน

30 ตุลาคม 2560 

 

 

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม

จ้างเหมาผลิตจุลสารข่าวแรงงาน

 

24 พฤศจิกายน  2560 

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
img-170929143000.pdf590.41 KB
cchaangehmaa.pdf203.49 KB