ประกาศ

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่
1 ประกาศการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 10 เมษายน 2563 2020-04-14
2 ประกาศจ้างเหมาผลิตข่าวสารแรงงาน 10เมษายน 2563 2020-04-10
3 ประกาศจ้างเหมาจัดทำรายการวิทยุแรงงาน 10 เมษายน 2563 2020-04-10
4 ประกาศจ้างเหมาจัดทำรายการวิทยุแรงงาน 2020-04-01
5 ประกาศจ้างเหมาผลิตสื่อข่าวสารแรงงาน 2020-04-01