สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 2020-01-21
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 2020-01-17
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562) 2020-01-17
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-12-06
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 2019-11-12
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) 2019-10-16
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 2019-10-11
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 2019-09-04
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 2019-08-02
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 2019-08-02
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 2019-08-02
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 2019-08-02
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2019-08-02
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-08-02
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 2019-08-02
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 2019-08-02
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 2019-08-02
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2019-08-02